Pozor, to je finanční pzramida SOCIÁLNÍ MATRICE

10.06.2012 16:48

 

POZOR, TO JE FINANČNÍ PYRAMIDA – SOCIÁLNÍ MATRICE!!!

EXISTUJE RIZIKO ZTRATIT VŠECHNY SVOJE PENÍZE!!!

 
Obrovské množství reklamy a rámusu vyvolaného skandálním finančním projektem "Fond Vzájemné Výpomoci" Sergeye Mavrodího je dnes asi nejrozšířenějším tématem ve všech společenských kruzích. Od sociálně slabších rodin až po politiky a nejvyšší úředníky. Co to ve skutečnosti je? Zase nás chtějí okrást? Nebo to je něco natolik mimořádného a neobvyklého, že stojí za náš zájem? O naši snahu porozumět tomu, jak tohle funguje? A proč jsou názory na Mavrodího a jeho projekty tak odlišné? Jako vždy jsem se rozhodl nevěřit ani jedním ani druhým. Zvolil jsem postupovat vědecky – srovnat všechna fakta.
 
Takže, podíváme se na to zblízka. Jak tvrdí Media a odpůrci projektu MMM-2012 – "Skandálně populární Sergey Mavrodi začal svůj nový projekt "My Můžeme Hodně Změnit – Globální Fond Vzájemné Výpomoci", který není ničím jiným, než aférou a zlodějskou schémou. Cílem Mavrodího je vytáhnout z naivních lidi, podvést je a 

 

utéct ze státu…" Mínění o podobných citátech jsou různé. Ale přišel jsem k závěru, že utéct před státem, přesněji, když započítáme rozsah působení nového projektu, před více než 80 státy téměř není možné. Je možné se zasmát z hysterických hlášení úředníků, které slyšíme v televizi každý den. Přesně to Mavrodi úspěšně dělá už rok a pul. Po podrobnějším prozkoumání toho, co nám vlastně nabízí je jasné, jak to dělá.
 
Mavrodi navrhl specifický způsob vzájemného chování mezi lidmi. Fakticky MMM-2012 je skupina lidi, které se mezi sebou domluvili, že když my všichni budeme hrát hru podle určitých pravidel (a jak je známo – náš život je hra), tak naše měna (pojmenujeme ji MAVRO), kterou jsme sami stanovili – bude růst. Růst o 30%-75% měsíčně v porovnání s jinými světovými měnami. Společně se domluvíme, jestli že se každý z nás bude držet určených pravidel, tak naše stanovená měna bude růst v ceně. A to je všechno! Takhle jsme se rozhodli a tečka! Nikdo nám nemůže nic nařídit, ani zastavit. Ještě, že zatím nevymysleli zákony, zakazující nám myslet na co chceme: cenzura na lidské myšlenky neexistuje…To je ta idea, která spojila miliony lidi po celém světě. Idea, která dokázala rozbít všechny stereotypy a šablony, které nám navozují.
 
Co jsou to za pravidla? Čemu se podobají? Proč jsou tak zajímavé, výjimečné a proč je potřebuje tak velké množství lidi po celém světě? Zdá se, že všichni čekali na ten fungující mechanizmus. Až se o tom lidé dozvědí, začínají sami hledat, jak se mohou zapojit do této sociální sítě a stát se její členem. Zkusme společně 

 

zanalyzovat, jak může být taková neexistující virtuální měna užitečná pro nás, jako pro společnost? Jakou roli hraje v regulaci vztahů mezi účastníky systému MMM-2012?
 
Například se podíváme, co nám přináší růst akcie třeba firmy GOOGLE? Jestli vzpomínáte, zpočátku akcie této firmy na burze stali 50$ USD. Ale za tři roky už se prodávaly za cenu 650$ USD. Co nám to dává? Pojmenovali jsme to Finančním Nástrojem – Akcie. Domluvili jsme se to považovat za cenu, kupovat a prodávat ji mezi sebou a přijímat ji jako platbu.
 
Dobře. Pokračujme. Co to jsou za chytrá pravidla, která se mají splňovat, aby podle autora-vynálezce těchto virtuálních MAVRO jejich kurz vždy nebo velmi dlouho rostl v porovnání s ostatními měny? A co nám tato pravidla připomínají?
 
Pravidlo č. 1. Zakládám osobní bankovní účet a ukládám tam 1000$ USD nebo 10 000$ USD nebo 100$ USD – to není podstatné. Pak o tom informuji společnost MMM-2012, díky které se dozvídám o novinkách a můžu komunikovat se společníky, hrající stejnou hru jako i já. Hrají podle stejných pravidel jako já, aby naše vymyšlené virtuální MAVRO rostlo v ceně. To znamená, že určené pravidla členy skupiny vyhovují a že tato hra je jednoduše baví. Baví je se samostatně spojovat a budovat svoje vzájemné vztahy bez účasti vnějších regulátorů. Nás to baví, vymyslet pro svou společnost měnu, která podle našeho rozhodnutí, bude růst v ceně každý den, protože použijeme pravidla obchodování burzovních fondů a budeme se těchto pravidel přísně držet. Rozhodli jsme se všichni společně tak projevit neobvyklý odpor. Spojili jsme se v jedinou síť a za použití vnitřní, námi vymyšlené měny, zodpovědně, neporušujíc přesně stanovených pravidel, pomáháme jeden druhému reálnými finančními prostředky.
 
Pravidlo č. 2. Já, jako člen virtuální společnosti "My Můžeme Hodně Změnit", slibuji, že v případě potřeby převést peníze z mého osobního konta pro uskutečnění materiální pomoci nebo pro předání dárku další osobě, takto učiním. Podle našich pravidel nárok na podobný převod vzniká v okamžiku, kdy dotyčná osoba má 

 

povolení prodávat.
 
Například, p. Petr před nějakou dobou nakoupil MAVRO. Teď mu vypršela doba zákazu prodeje. V době pořízení MAVRO kurz činil 1 MAVRO = 1,5$ USD. Totiž p. Petr za 100 MAVRO utratil 150$ USD. V reálném světě to probíhalo takto: p. Petr, stejně jako i já, jednoduše uložil 150$ USD na svoje osobní konto za podmínek, že pokud společnost požádá je převést podle potřeby, udělá to. Jestli byl o to nakonec požádán nebo ne, není jisté. Mohlo se stát, že tato suma celou dobu zůstala na jeho kontě nedotčená. I takhle to v MMM-2012 může být. Po uplynutí několika měsíců cena MAVRO vyrostla až na 3$ UDS za 1 MAVRO. Teď p. Petr má právo svoje MAVRO prodat. Oznámil to společnosti a společnost následovně požádala třeba mě, abych koupil od p. Petra tuto sumu. Při kurzu 3$ USD = 1 MAVRO činí to celkem 300$ USD. Pro p. Petra cenový rozdíl mezi nákupem a prodejem je jeho výnosem, či výhrou. Můžete to pojmenovat, jak chcete. Na tom nesejde. Dá se peníze ukládat jak na svůj osobní bankovní účet, tak i na účet desátníka, kterého jste zvolili. Druhá varianta zjednodušuje výměnu peněz a nebudete muset jít do banky, až vás společnost požádá o převod.
 
Pravidlo č. 3. Jestli žádosti společnosti o poskytnutí p. Petrovi finanční pomoci (nepřevedu peníze na jeho účet) odmítnu vyhovět, tak mě společnost vyškrtne ze seznamu svých členů.
 
Nerespektuješ pravidla hry? Tak jsme tě ze hry vyloučili. Máš svoje peníze na svém účtu, kde byly. Dali jsme tě ze seznamu pryč a MAVRO, které jsi koupil, za podmínky splňovat stanovené pravidla, jsou ze systému vymazané. Šťastnou cestu! Ahoj!
 
No a co dál? Ztratil jsem něco? Ne. Vše zůstalo na mém kontu. Vydělal jsem něco? Taky ne. Zajímavé? Jiná pravidla účastníci nemají.
 
Vůbec v tom nevidím žádné podezřelé kroky vymámit peníze z poctivých občanů za účelem obohacování S. Mavrodího. Potvrzují to i výsledky kontroly, provedené 

 

Generální prokuraturou na otevřenou žádost premiéra Ukrajiny N. Azarova v pořadu "Velká Politika" na televizi Inter. Kdyby to bylo jinak, už bychom o tom dozvěděli z těchto výsledků. Byly by uvedené zákony, které porušuje společnost MMM-2012 a její účastníci v důsledku své činnosti a byly by už podniknuté proti tomu potřebné zákonné opatření. V dnešní době mezi členy MMM-2012 můžete najít kohokoli i pracovníky právních úřadů, ale většinou anonymně (Systém to nezakazuje).
 
Jdeme dál. Třeba, poslal jsem p. Petrovi svoje peníze. Jsem si vědom toho, že to bylo dobrovolně a nikdo mi vracení systému nezaručuje. Co teď? Tady se začíná ta nejzajímavější část. Z tohoto okamžiku já jen čekám a doufám, že v budoucnu, až dostanu povolení prodat svoje MAVRO, někdo další ze společnosti, stejně jako i já sám, respektuje pravidla vzájemného chování, odkoupí moje MAVRO a pošle mi peníze. A to podle kurzu, který bude aktuální na moment prodeje (tyto kurzy jsme rozepsali na rok dopředu). Garance toho, že mi někdo převede peníze, žádná není. Fakticky jsem poskytnul p. Petrovi materiální pomoc v naději, že v budoucnu mi někdo taky pomůže, až to budu potřebovat. To jsou všechna pravidla. Žádné složité a extra chytré schéma nejsou. Vše je jednoduché a srozumitelné. Společnost "My Můžeme Hodně Změnit" založená na víře v lidské DOBRO, na naději, že lidé jsou schopní samostatně se spojit bez nějakých regulátorů ze strany vlády. Domluvit se spolu a zodpovědně pomáhat jeden druhému za použití mechanismu, uspořádaných pro všeobecné pohodlí v podobě virtuální hry. De jure a de fakto – toto jsou absolutně zákonné vztahy mezi lidmi ve všech státech!
 
Žádné garance, úplný a otevřený dostup k veškerým informacím, dosažení porozumění každým účastníkem všech procesů, probíhajících uvnitř společnosti úspěšně funguje již druhý rok bez ohledu na skeptické předpovědi různých analytiků, že systém založený na takových principech není životaschopný a je předurčen ke zkrachování. Jenže pozorujeme úplně jinou situaci. Tento model teprve začíná nabírat rychlost ve svém vývoji a v tempu růstu. Ve všech státech, kde jsou účastníci společnosti, se otevírají kluby "My Můžeme Hodně Změnit" na hlavních ulicích měst, kam lidé mohou přijít pro veškerou informaci a dostat odpovědi na svoje otázky. Tam mohou potkat účastníky, které už se dávno připojili k první ve světových dějinách finanční sociální sítě MMM-2012.
 

 

Promluvit s nimi, dozvědět se o posledních novinkách nebo si prostě odpočinout od každodenního koloběhu se šálkem kávy či čaje u společného rozhovoru.
 
Jsem si jistý, že mezi čtenáři se najdou i tací, co rozumějí zákonům fungování fondového trhu. Jestli nemáte k tomu žádný vztah, vysvětlím vám to na jednoduchém příkladu. Řekneme, že p. Kropáček v roce 1996 pořídil své první portfolio – akcie nějaké velké továrny. Za 11 let uvedl je na Londýnské fondové burze IPO (vyvedl podnik na fondový trh) a stal se miliarderem. Fondový trh zvýšil aktiva v průměru 10:1. Co to znamená? Opustíme složitou terminologii a řekneme jednoduše: to znamená, že podnik dal své akcie na trh a trh je ocenil takto. Z čeho táto cena odvozená? Podle čeho trh určuje cenu? Cena se odvozuje od očekávání investorů a informace, kterou poskytne sám podnik. Očekává se, že podnik se bude vyvíjet a rozšiřovat svoje aktiva. V okamžiku uvedení na trh a i první několik let to ještě není skutečnost, ale jen prognóza – návrh.
 
V takovém případě co to jsou peníze? Vždyť to není jen papír. Papír to je jen "podmínka". Na něm je něco nakresleno. Pojmenovali jsme ji bankovkou a domluvili se, že bude symbolizovat hodnotu materiálního blahobytu. Vzájemně se vyměňujeme těmito bankovkami a zároveň se vyměňujeme i věcmi, pro které jsme vymysleli nebo stanovili cenu. Takovou "podmínku" potřebujeme pro naše pohodlí, abychom nemuseli se vyměňovat věcmi jako staré Indiáni. Podobné "podmínky" jsou všude kolem nás, jenže nevšímáme si je – nejsme na to zvykli. Například, u nás v Čechách máme KORUNU. To je "podmínka" pro naši společnost, náš stát. V Německu to je EURO, dřív byla MARKA. Ale vždy to byl jen papír, hodnotu kterého jsme určili sami podle vzájemné domluvy.
 
V současnosti nemůžeme samostatně určovat cenové hodnoty. Hodnotu papírků-bankovek za nás určují bankéři. Ale v případě společnosti MMM se stalo to, že Mavrodi pootevřel oponu, na kterou obyčejný smrtelník nesmí sahat. Používá nástroje Fondového trhu a Federálního Rezervního Systému USA. Totiž přesně to, co používají bankéři. Jednoduše prohlásil: "Lidé, jestli se spojíme a domluvíme se, že budeme postupovat přesně podle určených pravidel, tak naše virtuální měna bude růst s velkou rychlostí a bude likvidní. Každému z členů společnosti to přinese užitek. Podle těchto jednoduchých pravidel my, jako společnost, vždycky musíme kupovat naše MAVRO, až je někdo prodává. Podobný růst měny může trvat, jestli nevěčně, ale dost dlouhou dobu. V případě bank, pojišťoven, fondového trhu 

 

takový model a dodržování těchto pravidel ukázali svoje neuvěřitelné možnosti. Trvalý růst v průběhu posledních několik desetiletí".
 
Tyto pravidla, podle kterých existuje společnost MMM-2012 a její virtuální MAVRO jsou celkem postavené na zákonitosti růstu akcií na fondovém trhu. Akcie rostou jestli:
  • Investoři očekávají kladné výsledky
  • Pořád jsou kupci
  • Investoři kupují akcie a neprodávají je nějakou určitou dobu. A když je prodávají, tak jen jejich část. Zůstávají držiteli akcií i nadále
  • Když někdo si přeje akcie prodat, podnik nebo jiné akcionáři vždycky to odkoupí podle aktuálního kurzu

Tato pravidla mohou okomentovat experti a říct jestli je to tak či ne.

 
Celkem to jsou vztahy mezi lidmi, existující v podobě hry a sociální sítě. Tato hra kopíruje systém částečné rezervy FRS USA, podle kterého dnes žije celý svět. Může se nám to líbit nebo ne, ale je to tak. Současný finanční systém je podrobně popsán v dokumentaci FRS USA pod názvem "Současná finanční mechanika".

 

Takže ta naše hra je virtuálním protestem proti současně fungujícího nespravedlivého finančního systému. Hra, která učí lidi, jak v dnešní době žijí majitelé bank.
 
My můžeme se jednoduše mezi sebou domluvit, že budeme se vyměňovat navzájem penězi. Jak to jde uskutečnit? Prostudujeme tuto neobvyklou a unikátní hru zblízka. Existuje zákaz prodeje MAVRO určitou dobu. Stanoveno to proto, aby pokud jedni účastníci mají zákaz prodávat, jejich peníze mohli přetéct k účastníkům, co prodej už mají povolený (tj. převádějí peníze na účty jiných lidí dobrovolně v podobě materiální pomoci). A tak pořád dokola. Plus na to přiházejí nové účastníci. Protože po naprostém porozumění mechanismu a pravidel hry, začíná se to líbit všem. Všem kdo byto chtěl zkusit a má volnou sumu peněz, kterou v případě ztráty nebude ji moc postrádat, vždyť garance žádné nejsou (a každý má tě sumy odlišné). Ale kdo vám dnes může něco zaručit? Garance žádné nejsou nikde.
 
Internet odstranil veškeré hranice v komunikaci. Dnes systém MMM-2012 napočítává více než 35 000 000 účastníků, držitelů virtuální měny společnosti. Totiž potenciálních investorů.
 
Chování všech účastníků virtuální pokladny je naprosto stejné jak uvnitř jakékoli Banky. Banky přijímají peníze na depozitní účty se zákazem zrušení účtu na určitou dobu. Proč? Aby měly možnost vaše peníze poskytnout někomu jinému a vydělat si na tom. Co se stává, když přijdete do banky pro svoje peníze? Vyhledává-li banka kde, jsou vaše úspory? Samozřejmě že ne. Banka zakládá nový depozitní účet někomu jinému a předává jeho peníze vám. Jinými slovy nové investoři platní těm co už investovali v bance dřív. To je absolutně normální a legální postup. Právě proto, jestli všichni investoři najednou přijdou pro svoje peníze, Banka zkrachuje. Banka nikdy nemá k dispozici tolik peněz kolik pohledávek před svými klienty. Proto Banky používají metodu "trychtýře" – těch kdo vkládá vždy více, než těch kdo bere. To je velmi zajímavé. Kdo může dát peníze do Banky? Kdokoli, absolutně každý člověk (až po blázny). Ale kdo může v Bance půjčit? V tomto případě začíná platit spousta podmínek a kriterii, aby dodržet rozdíl mezi lidmi, co do Banky vkládají peníze a těmi, co od Banky půjčují v průměru 100:1. To všechno dobře víme. 

 

Banky potřebují naše peníze, aby vydělávali pro jejich majitelé. Díky cenným papírům, nemovitostem, měnovým trhům atd. Bankéři mají velké možnosti vydělávat na penězích, co patří nám. A jestli prohrávají, tak nic neztrácejí. Ztrácejí jejich klienti. Velice chytře! Souhlasíte?
 
Zajímavý fakt. Ani jedna banka není schopná zapojit takové množství klientů, jak to dokázala tak lehce a rychle společnost MMM-2012 "Globální Fond Vzájemné Výpomoci" v průběhu pouze jednoho roku. Někdo nakoupil větší množství MAVRO, někdo menší. Ale průměrná hodnota vkladu na 1 člena činí 1000$ USD, což znamená (15 milionů*1000) = 15 miliard$ USD – celkový kapitál všech účastníků pro všeobecné použití. Jak to vidíte? Máme-li možnost už teď se jen tak vyměňovat penězi? Kolik času je potřeba pro útratu takové sumy? A co když za několik měsíců počet účastníků už bude 2 krát tolik? V roce 2013 do společnosti už bude zapojeno 60 – 100 milionů lidi po celém světě. A co nám na to řeknou odpůrci idey společné pokladny? Ale k tomu se vše směřuje. Protože se všechny podmínky splňují a Platí se Vše a Každému.
 
Tak čemu se podobá ten systém vzájemných vztahů, který vymyslil S. Mavrodi ve svém MMM-2012? Řekl bych, že mi to připomíná matrici – Vše > Všem > Platí se. Nebo to vypadá jako Velká Mezinárodní Banka? Jenomže odlišnost a tajemství stability této "banky" je v tom, že peníze nejsou v bance samotné, ale v kapsách nebo účtech investorů. Od investorů banka jen dostává informace o tom kdo a kolik má, aby mohla efektivně řídit peněžními potoky. Bankovní převody účastníci systému usku

 

 

tečňují mezi sebou samostatně ze svých osobních účtů absolutně dobrovolně, bez povinností a garance. Což není zakázáno žádným státem a nikdy nebude. To je svobodným právem každého člověka. Totiž systém je 100% legální.
 
A teď o hrozbě, před kterou nás aktivně varují Media a různé "ochrance a zachránce lidských práv". Myslím, že to jsou jenom fámy. Systém MMM-2012 mechanismus vzájemné výměny uvnitř systému nevysaje peníze účastníků, aby zakladatel systému (v daném případě Sergey Mavrodi) mohl s nimi utéct, jak nám to pořád se snaží namluvit ze všech stran. Naopak. To může přesvědčit lidi, aby vyndali úspory, které se jim jen práší pod matraci a odnesli to do banky pro zúčastnění předložené hry. Co je na to špatného? Myslím, že vláda a banky by měly být jen vděčné za tento vynález. Upřímně, banky už tomu vděčné jsou…
 
A víte, co mě překvapuje nejvíc? Nějaký obyčejný člověk vymyslí něco, co nenechavá v klidu miliony lidi. Možná je něčím výjimečný a jeho IQ je mnohem vyšší, než průměr? Nebo to co dělá je tím tajemstvím, které nikdo nechce uznat za pravdu. A proto Media a vládní orgány všemi sily se snaží nás zastrašit a zamotat. Protože po průzkumu principů fungování MMM-2012 pochopili, že peníze se nestékají na jedno místo a proto si je nedá ukrást. Možná že se mýlím, vždyť jsem jen člověk, stejný jako všichni ostatní. Rozhodnutí je jen na vás osobně…
 
P. S. Nemůžu pochopit jednu věc. Proč Vláda, která bez přestání mluví o nutnosti budování občanské společnosti, spojení všech do jediné velké rodiny, se tak hodně leklo toho, že lidé

 

 začali budovat tuto společnost sami? Asi to je proto, že národ už je unavený z věčného očekávání pomoci shora a z pohádek o lepší budoucnosti, když se dennodenně životní úroveň každé rodiny snižuje a roste jen blahobyt vlády samotné…
 
P. P. S. Taky bych chtěl, uvést jeden citát autora-zakladatelé Globálního Fondu Vzájemné Výpomoci – My Můžeme Hodně Změnit, Sergeye Mavrodího, který se mi moc líbí:
 

Hodně lidi nejsou spokojené se skutečnosti. Ale existuje ne to jednoduchý lék. Jestli tě urážejí, ponižují a dovolují se na tvoje práva – protestuj. Pokud ti to nevyhovuje – protestuj, jestli jsi člověk. Ale jestli mlčíš a necháš si to líbit, tak proč se urážíš?