Kolik stoji vaše důvěra?

04.06.2012 10:15

 

Kolik stoji vaše důvěra?
 
Nebo z čeho se tvoří výdělek v MMM-2012?
 
Lidé se docela často ptají: "Kam budou investované peníze účastníků, aby to vynášelo?"
 
Odpověď na tuto otázku je dávno známá: "Nikam!" Peníze účastníků se nikam neinvestují, ale svoje výdělky účastníci dostat mohou (i už dostávají). Ale asi jsme stvořené tak, že bez vysvětlení teorie neuvěříme ani v pozemskou přitažlivost.
 
Zkratka, když už tato otázka probouzí tolik zájmů, zkusíme na ni najít podrobnou odpověď. Pro začátek popřemýšlíme nad tím, že hodně zemi po celém světě prodávají státní cenné papíry, na které jsou stanovené úrokové sazby. Otázka – do čeho vlády těchto zemi investují peníze z prodeje cenných papírů, aby dostat potřebný výnos?
 
Například, americké průmyslové podniky a podniky jiných zemi investovaly svoje peníze, do amerických cenných papírů. Kam tyto peníze budou investované americkou vládou? Zpět do amerického průmyslu?!! Nic vám to nepřipomíná? Ale procenta podle cenných papírů platí absolutně přesně.
 
Dále. Připomeňme a zopakujme jeden známý fakt, že velká část výdělku v současnem světě má emisní původ.
 
"Do Druhé Světové Války finanční sektor ve světové ekonomice činil kolem 10%. Roku 1970 tento podíl vyrostl na 20%. Dneska podíl finančního sektoru obsahuje 70% celkového výdělku, přičemž úroveň světové ekonomiky vyrostl o 2 krát". Přesněji, v průběhu posledních 20 – 30 let ve světě vznikají další finanční prostředky ne jejich tištěním (peněžní emise), ale díky poskytování bankami půjček a hypoték s procentním navýšením a taky prodejem těchto dluhů, jako skutečného zboží (kreditní emise). Popis toho jak to probíhá, můžete samostatně najít v Internetu.
 
Komu patří tyto rostoucí dluhy? Jsou to dluhy buď soukromých osob, nebo právních osob (kam investovaly soukromé osoby). Nebo to jsou státní dluhy, které stejně přecházejí na soukromé osoby. Paradox, ale v dnešní době peníze vyrábějí obyčejné lidé skrz své dluhy (totiž my všichni)! Ale, bohužel, nepatří nám…
 
Tím že MMM-2011 zapojuje finanční prostředky soukromých osob, kreditní emise bank ztrácí hodnotu. A obecný emisní výnos MMM-2011 obrací ke své výhodě.
 
Jak se to stává?
 
Představte si, že výdělek reálného sektoru za jeden den činí 30 mil. USD. Bankéři v tento den pustili v "oběh" dalších 70 mil. USD (na dluh). Totiž obecný výdělek za den je 100 mil. USD.
 
Protože původ peněz není osobní, tak bankéři mají právo na 70% od 30 mil. USD dodatečného zboží a služeb.
 
Jinými slovy, ekonomové dostávají reálného zboží, aut, nemovitostí a pozemků na 0,7*30=21 mil. USD. A to bez nějaké výroby nebo investice! Pro ty co tato téma je obzvlášť zajímavá, doporučuji tento článek.
 
Teď rozebereme stejný příklad, ale už za účasti MMM-2011. Řekneme, že cena všech MMM-dolarů po celém státě vyrostla na 50 mil. USD. Z toho následuje, že celkový výnos za tento den činí 150 mil. USD.
 
Podíl bank a výnosů reálného sektoru bude 70/150*30=14 mil. USD.
 
Podíl účastníků MMM-2011 50/150*30=10 mil. USD reálného zboží a služeb.
 
Jak je to možné? Jak se vytváří takový výnos bez nějaké investice?
 
Klíčové slovo – důvěra:
 
Ani jeden předmět přirozeně nemá cenovku. Cena něčeho to je lidská důvěra, že to stoji právě tolik.
 
V případě peněz to je víra na síly státního mechanismu a státní propagandy. Víra že všechny peníze jsou zabezpečené reálnými státními aktivy. Realita je taková, že od 70. let XX století v žádném státě tak není.
 
V případě peněz zabezpečených dluhy, to je víra, že zítra se najdou kupci, které vezmou v bance další půjčky, aby mohli koupit vaše zboží, a vy tím pádem budete moct vyplatit svůj dluh. Toto už nefunguje a projevuje se v podobě ekonomické krize.
 
Pro MMM-2012 to je víra, že zítra přijdou další účastníci pro MMM-dolary. Tady nositeli důvěry a původci cennosti jsou lidé. A výnosem je růst cennosti, tj. důvěry. Veškeré investice do zdokonalování, marketingu, reklamy atd. je pouze způsobem dosáhnout větší důvěry lidi číslům na cenovce. Jednoduše věříme, že zlato je dražší nereze a americký dolar je dražší jablka. I když v běžném životě nerez je praktičtější a dolary vůbec nikdo nepotřebuje.
 
Počet lidi, které důvěřují MMM-dolaru stálé větší a větší v přesné souměrnosti s růstem kurzu MMM-dolarů. Ale důvěra papírovým penězům je stálé menší. Toto je hlavní důvod vzniku výnosu! Už nadešel čas řídit svou důvěru samostatně. Ale proč právě dnes?
 
Pro reálný sektor už je velmi obtížně skutečně něco vydělávat. Důvodem je nízká kupčí schopnost lidi po celém světě kvůli zadluženostem co mají (proč se to stává můžete přečíst tady). Současně všude rostou ceny na materiály (proč se to stává můžete přečíst tady) – jako výsledek ceny na zboží jdou nahoru a pořizovací schopnost dolu.
 
Kvůli problémům reálného sektoru banky poskytují méně půjček na vývoj podnikání. To znamená, že objem kreditní emise se snižuje. Tím pádem množství "nových" peněz v ekonomice neroste s potřebnou rychlosti, aby se kryly dřívější dluhy.
 
Důvěra ke státním bankovním penězům (totiž i jejich cennosti) strmě klesá. Jestli se neobjeví nový symbol důvěry a cennosti, Evropa a Amerika budou nucení v nejbližší době zahájit peněžní emisi pro vyřešení starých dluhů. Za podmínek absolutní nedůvěry penězům to způsobí několik stupňů hyperinflace a totální degradaci existujícího ekonomického systému.
 
Jinými slovy, státní bankovní peníze pomalu ztrácejí svou hodnotu v důsledku ukončení růstu a vývoje trhů. Ten, kdo dokáže nabídnout společnosti nový symbol důvěry a nové měřidlo ceny, v skutku bude určovat pravidla rozdělení světových aktiv a kapitálů.